Hjælp os med at stoppe ulovlig reklame

I en ny undersøgelse dokumenterer Alkohol & Samfund, at diskoteker overtræder loven ved at reklamere med alkohol til unge under 18 år. Nu kan du kan hjælpe med at stoppe det.

Eksempel på ulovlig reklame fra diskotek Dansebar & Einstein i Herning. Se mere i rapporten 'En gratis omgang'.

 

I sidste uge lancerede Alkohol & Samfund rapporten ’En gratis omgang’ der beskriver danske diskotekers markedsføring af fester til unge under 18 år, hvilket er ulovligt ifølge markedsføringsloven. Undersøgelsen viser, at over halvdelen af diskotekerne overtræder love og regler på området med deres markedsføring.

 

– Undersøgelsen viser med al tydelighed, at det ikke er de unges egen idé at drikke sig fra sans og samling. Diskoteker og alkoholproducenter skaber med deres markedsføring et massivt drikkepres på unge under 18 år. Det er helt klart i strid med både lovgivning og regler på området, siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

 

Behov for flere klager for at få hårdere straffe
Alkohol & Samfund indgiver klager til Forbrugerombudsmanden over alle reklamerne fra undersøgelsen. Men der er behov for flere klager, hvis de ulovlige reklamer skal straffes hårdere, end de bliver i dag, hvor diskoteker og alkoholproducenter primært får påtaler og indskærpelser af reglerne, hvis de overtræder loven.

 

– Vi ønsker, at Forbrugerombudsmanden får mulighed for at udstede administrative bødeforlæg. Men for at det kan ske, skal domstolene have udstedt et tilstrækkeligt antal bøder – og det kræver, at der bliver behandlet mange flere sager, end der gør i dag, siger Peter Konow.

 

Derfor har Alkohol & Samfund åbnet en online klageformular, hvor borgere kan anmelde ulovlig reklame, som Alkohol & Samfund sender videre til Alkoholreklamenævnet eller Forbrugerombudsmanden og derefter følger op på.

 

Læs love og regler for alkoholreklamer i boksen herunder. Og anmeld ulovlig alkoholreklame her.

FAKTA: Det siger love og regler om alkoholreklamer

Det er ikke tilladt at omtale, vise billeder eller hentyde til alkohol i markedsføring, der er rettet mod børn og unge under 18 år.
(Markedsføringsloven §11)


Handelspraksis rettet mod børn og unge, eller hvor børn og unge er særligt sårbare over for den pågæl-dende handelspraksis, skal være udformet med særlig hensyntagen til børns og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lettere at påvirke og nemmere at præge.
(Markedsføringsloven, §3)

 

Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må, uanset hvilken form den antager, aldrig rette sig mod børn og unge
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, §6)

 

Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må ikke opfordre til et stort eller umådeholdent for-brug.
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, §3)

 

Markedsføring må ikke finde sted på arbejdspladser, på uddannelsesinstitutioner eller kollegier.
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, §5)

 

Markedsføring må aldrig anvende personer, der på grund af deres unge udseende giver indtryk af, at unge mennesker drikker alkoholholdige drikkevarer.
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, § 6)

 

Modeller, skuespillere og lignende, der anvendes i markedsføringen, skal være, og se ud til at være, mindst 25 år.
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, § 6)

 

Det er forbudt at servere stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år
(Restaurationsloven §29)

Følg os på Følg os på Facebook Følg os på Twitter Følg os på LinkedIn