Nyheder

Kasper Reff og Jannick Bjerrum fra Psykiatrisk Center Glostrup kæmper dagligt for at finde patienter med alkoholmisbrug og hjælpe dem videre til behandling. De gør en forskel for både patienter og antallet af genindlæggelser.
Ja, hvad er du egentlig, hvis du har haft et problem med alkohol? Få svarene fra alkoholforskeren, sprogforskeren og behandlingslederen. Og fra nogle af dem, der har prøvet det selv.
Udadtil havde Ole og Carina en perfekt familie. Men indadtil blev nærvær og kærlighed skiftet ud med tomme flasker, og en fuld mand, der nægtede at have et problem. Indtil de kom i familiebehandling på det kommunale misbrugscenter.
Michael har aldrig været typen, der troede på, at samtaler kunne løse noget. Men samtaler med den helt rigtige alkoholbehandler fik ham ud af det alkoholproblem, han havde været 25 år om at opbygge.
Et alkoholproblem rammer ikke kun den, der drikker, men også dem, der står ved siden af. Misbrugscenter Herning tilbyder familieorienteret alkoholbehandling, hvor partner og børn får hjælp, så familien sammen kan komme videre.
Medicin kan både tage abstinenser og trangen til at drikke. Derfor giver det god mening at have medicin samme sted som resten af alkoholbehandlingen, mener Louise Thomsen, sygeplejerske på Misbrugscenter Herning.
Det kan være  svært at begynde i alkoholbehandling. Derfor er det alafgørende for Jette Hvid, at de nye, hun tager imod på Misbrugscenter Herning. føler sig trygge – og at intet forbrug er for stort til, at hun kan hjælpe.
Med moderne annoncering, ny behandlingsform og ikke et ord om afhængighed eller alkoholmisbrug, har Helsingør Kommune formået at nedsætte forbruget hos storforbrugere af alkohol i kommunen.
I dag udløber fristen for høringssvar til forslag om lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. Ændringen består i en flytning af inspektionsopgaver fra politiet til Sikkerhedsstyrelsen.
Ny undersøgelse fra Alkohol & Samfund viser, at flertallet af befolkningen ønsker, at unge skal være 18 år for at købe alkohol uanset styrke. Eksperter og organisationer bakker op. Men Christiansborg vil ikke ændre loven.

Sider

Følg os på Følg os på Facebook Følg os på Twitter Følg os på LinkedIn