Alkoholpolitisk appel 2012

Printervenlig version

Vi skal hermed opfordre regering og Folketing til at påtage sig et politisk lederskab for at dæmpe de negative sider af danskernes alkoholkultur, skære toppen af overforbruget og hjælpe flere ud af misbrug.  Organisationerne bag denne appel vil hjælpe med at skabe begge dele.

 

Download appellen med forslag og bemærkninger >>>


De 10 forslag rammer den brede middelvej. Der lægges ikke op til nye forbud. Til gengæld opfordrer vi lovgiver til at dele ansvaret på en så præcis og forpligtende måde, at det danske samfund får mulighed for at løfte i flok.

 Organisationer bag Alkoholpolitisk Appel


Ergoterapeutforeningen, Børnerådet, Aarhus Kommune, Efterskolerne, Dansk Selskab for Folkesundhed, Gladsaxe Kommune, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, De Samvirkende Købmænd, Fagligt Fælles Forbund, Hjerteforeningen, Jordemoderforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen, Psykiatrifonden, Rådet for Sikker Trafik, Alkohol & Samfund

Følg os på Følg os på Facebook Følg os på Twitter Følg os på LinkedIn