Høringssvar: Flytning af kontrol med alkoholsalg får ingen effekt i nuværende form

I dag udløber fristen for høringssvar til forslag om lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. Ændringen består i en flytning af inspektionsopgaver fra politiet til Sikkerhedsstyrelsen.

Modelfoto: Christoffer Regild 

 

Alkohol & Samfund høringssvar: Vi støtter regeringens ønske om at stoppe salg af alkohol til personer under aldersgrænserne. Vi tvivler dog på, at flytningen af kontrolopgaven fra politiet til Sikkerhedsstyrelsen har nogen forebyggende effekt, hvis ikke styrelsen får til opgave at kontrollere det egentlige ulovlige salg af alkohol, og hvis ikke styrelsen får ressourcer med, til at gennemføre tilsynet i butikkerne.

Det er regeringens opfattelse, at det trods forbuddet er nemt for unge under 18 år og børn under 16 år, at købe alkohol. Alkohol & Samfundet deler denne opfattelse. Vi hilser derfor velkommen, at bødestørrelsen bliver fordoblet.

 

I Alkohol & Samfund tvivler vi på, at en 'anonym' kontrol, som det er nævnt i udkastet, kan lade sig gøre i praksis med de rammer, som lovforslaget lægger op til. Kontrollen foregår i fuld myndighedspåklædning og på nuværende tidspunkt må kontrolløren ikke optræde i civil. Sandsynligheden for at der sker ulovligt salg af alkohol med en kontrollant til stede, er derfor meget lille.

 

Fremover skal kontrollen af ulovligt salg af alkohol foretages i forbindelse med tilsynet af salg af tobak. Det mener vi er utilstrækkelig, fordi fokus ved kontrolbesøg vedrørende tobak er på tydelig skiltning af aldersgrænsen i butikken, på at tobaksprodukterne er lovlige. Fokus er ikke på om butikkerne bryder aldersgrænserne, når de sælger varerne.

 

I Alkohol & Samfund mener vi, at de højere bøder kun vil have en forebyggende effekt hvis:

  • Anonym kontrol af salg af alkohol bliver et fokusområde for alkoholkontrollen, så butikkerne rent faktisk risikerer at få en bøde.
  • Betydelig flere ressourcer end de nuværende 0,7 årsværk fremadrettet bliver afsat til kontrollen.

 

0,7 årsværk svarer til, at en medarbejder i Sikkerhedsstyrelsen, i hver af de 5 danske regioner, bruger lidt over 5 timer om ugen på at gennemføre både tobaks- og alkoholkontrol, transport mellem butikkerne og administrationen af tilsynet. Det mener vi ganske enkelt er utilstrækkeligt.

 

Alkohollicens i detailhandlen
Alkohol & Samfund foreslår, at butikker skal have en licens til salg af alkohol og at denne licens kan inddrages, hvis loven om salg af alkohol ikke bliver overholdt. Denne sanktionsmulighed er nødvendig, fordi vores egen stikprøvekontrol viser, at ulovligt salg af alkohol er et massivt og udbredt problem. Over de seneste 18 måneder har vi gennemført over 200 forsøgskøb af alkohol med unge og børn og i over 60% af tilfældene, solgte butikkerne alkohol ulovligt.

Følg os på Følg os på Facebook Følg os på Twitter Følg os på LinkedIn