Diskoteker bryder loven uden konsekvenser

Diskoteksreklamer overtræder loven og udsætter børn og unge for et massivt drikkepres, viser ny undersøgelse fra Alkohol & Samfund. Lovbruddene har ingen konsekvenser, og det kalder på handling.

 

Vandpistoler fyldt med tequila til sidste skoledag, en flaske vodka til spotpris for at fejre læseferien og en ølstafet, hvor man gerne må stikke fingeren i halsen på sine holdkammerater, så der bliver plads til at bunde flere øl. Det er blot et lille udpluk af det, danske diskoteker tilbyder, når de reklamerer i strid med loven for de fester, de holder for unge ned til 16 år.

 

Alkohol & Samfund udgiver i dag rapporten ’En gratis omgang’, der beskriver danske diskotekers markedsføring af fester til unge under 18 år, hvilket er ulovligt ifølge markedsføringsloven. Undersøgelsen viser, at over halvdelen af diskotekerne overtræder love og regler på området med deres markedsføring.

Undersøgelsen viser med al tydelighed, at det ikke er de unges egen idé at drikke sig fra sans og samling. Eksemplerne i rapporten viser, at diskoteker og alkoholproducenter med deres markedsføring er med til at skabe et massivt drikkepres på unge under 18 år. Det er helt klart i strid med både lovgivning og regler på området, siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

 

Den nye undersøgelse er en gentagelse af en undersøgelse fra 2014.


– Stort set alle de steder, der stadig eksisterer og arrangerer fester for unge under 18 år overtræder stadig lovgivningen tre år efter vores sidste undersøgelse. Det viser os, at der er et massivt behov for at stramme op på at håndhæve loven og på sanktionerne, siger Peter Konow.


Ingen mærkbare konsekvenser
Når et diskotek eller en alkoholproducent overtræder regler og lovgivning om markedsføring af alkohol til børn og unge, kan det indklages til to instanser: Forbrugerombudsmanden og Alkoholreklamenævnet, som alkohol- og restaurationsbranchen driver for at holde branchens markedsføring inden for lovgivningens rammer.

 
Forbrugerombudsmandens sanktionsmuligheder er en indskærpelse af reglerne eller politianmeldelse, mens Alkoholreklamenævnets sanktionsmulighed er at udtale en kritik, som i særligt grove og gentagne tilfælde vil blive offentliggjort gennem en pressemeddelelse.

 
– Vi ønsker, at Forbrugerombudsmanden får mulighed for at udstede administrative bødeforlæg. Men for at det kan ske, skal domstolene have udstedt et tilstrækkeligt antal bøder – og det kræver, at der bliver behandlet mange flere sager, end der gør i dag, siger Peter Konow.


Utilstrækkeligt Alkoholreklamenævn
I 2016 har Alkoholreklamenævnet behandlet seks sager. Siden 2004 har Forbrugerombudsmanden behandlet seks sager om markedsføring af alkohol til børn og unge. To af dem er endt med politianmeldelser.

 
Vi giver i rapporten eksempler på 15 annoncer, der overtræder reglerne – og det er kun toppen af isbjerget. Så de klager, som Forbrugerombudsmanden og Alkoholreklamenævnet behandler, står slet ikke mål med alle de overtrædelser, som diskotekerne begår dagligt, siger Peter Konow.

 

Alkoholreklamenævnet har siden 2014 kun taget en enkelt sag op af egen drift – de øvrige sager kommer fra borgere eller organisationer.

 
– I dag sidder Alkoholreklamenævnet og venter på, at de får anmeldelser ind på bordet, og det er utilstrækkeligt. Hvis nævnet skal være det relevante redskab mod brud på markedsføringsloven, som Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet ønskede, da de nedsatte nævnet for 20 år siden, bør det påtage sig at opsøge ulovlig annoncering, siger Peter Konow.

 

Også i Forbrugerrådet Tænk mener man, at det er på tide at kigge nærmere på Alkoholreklamenævnet.

 
–  Vi mener, at Alkoholreklamenævnet bør styrkes og med fordel kunne sammensættes mere balanceret, end det er i dag, hvor det i praksis er alkoholbranchen selv der fylder mest, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

 

Tequilashots til børn skal straffes
Peter Konow mener, at regeringen bør tage ansvar for, at markedsføringsloven håndhæves, og at overtrædelser bliver sanktioneret med bøder af en størrelse, der både står mål med forseelsen og kan virke præventivt.

– Tequilashots og fri bar er ikke for børn. Vi ved, at markedsføring af alkohol skaber et højt forbrug – særligt blandt unge. Den ulovlige alkoholmarkedsføring skaber store omkostninger for den kommende generation, og derfor kan det ikke være rigtigt, at det fortsat er en gratis omgang at tjene penge på at overtræde loven ved at markedsføre sprut til unge under 18, siger han.

 

FAKTA: Det siger love og regler om alkoholreklamer

Det er ikke tilladt at omtale, vise billeder eller hentyde til alkohol i markedsføring, der er rettet mod børn og unge under 18 år.
(Markedsføringsloven §11)


Handelspraksis rettet mod børn og unge, eller hvor børn og unge er særligt sårbare over for den pågæl-dende handelspraksis, skal være udformet med særlig hensyntagen til børns og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lettere at påvirke og nemmere at præge.
(Markedsføringsloven, §3)

 

Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må, uanset hvilken form den antager, aldrig rette sig mod børn og unge
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, §6)

 

Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må ikke opfordre til et stort eller umådeholdent for-brug.
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, §3)

 

Markedsføring må ikke finde sted på arbejdspladser, på uddannelsesinstitutioner eller kollegier.
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, §5)

 

Markedsføring må aldrig anvende personer, der på grund af deres unge udseende giver indtryk af, at unge mennesker drikker alkoholholdige drikkevarer.
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, § 6)

 

Modeller, skuespillere og lignende, der anvendes i markedsføringen, skal være, og se ud til at være, mindst 25 år.
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, § 6)

 

Det er forbudt at servere stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år
(Restaurationsloven §29)

Følg os på Følg os på Facebook Følg os på Twitter Følg os på LinkedIn