Grib ind – når barndommen er fuld af alkohol

Ny kampagne fra Københavns Kommune og Alkohol & Samfund vil gøre op med et fasttømret tabu og opfordrer os til at tale om alkoholproblemer – særligt i børnefamilier.

 

Alt for mange er berøringsangste for at gribe ind, når de får mistanke om alkoholproblemer i en børnefamilie. Derfor lancerer Købehavns Kommune sammen med TUBA, Alkohol & Samfund og en række andre kommuner i landet nu kampagnen ”Grib Ind – når barndommen er fuld af alkohol”.

 

Opfordringen gælder selvfølgelig lærere og pædagoger, der skal gribe ind, når de har mistanke om, at forældrene har et alkoholproblem. Men opfordringen gælder også os alle sammen som borgere. Mange børn er gode til at skjule deres problemer, og derfor skal vi alle sammen tage enhver mistanke alvorlig.

 

122.000 børn vokser op med alkoholproblemer
Med kampagnen håber vi, at vi kan hjælpe flere børn ud af en situation, hvor de bliver svigtet eller overset som en konsekvens af forældrenes alkoholforbrug.

 

På landsplan er ca. 122.000 børn ifølge Sundhedsstyrelsen påvirket af forældre med alkoholproblemer. I København skønnes det at være 15.000 børn. Børn som bliver glemt i børnehaven, kommer med far eller mor på værtshus, eller som i en alt for tidlig alder må lave mad og vaske tøj, fordi forældrene ikke magter selv.

 

I kampagnen kommer Alkohol & Samfunds telefonrådgivning, Alkolinjen 80 200 500 med fem gode råd til, hvordan man griber ind og hjælper både barnet og forældrene. For det har store konsekvenser, hvis vi ikke griber ind.

 

98 % af de unge, der har fået hjælp hos TUBA, fordi de er vokset op med forældre, der drak, har savnet modige voksne, som talte med dem om problemerne. I samme undersøgelse svarer kun 8 %, at de har talt med en lærer eller pædagog om problemerne i barndommen.

 

Familieorienteret behandling – ingen venteliste
Siden begyndelsen af 2016 har Københavns Kommune omlagt til familieorienteret alkoholbehandling. Det betyder, at behandlingstilbuddene omfatter hele familien.Samtidig er tilbuddene blevet udvidet med flere behandlere og med et nyt tilbud til småbørnsfamilier med børn fra 0-5 år og gravide.

 

Familieværkstedet og DeDrikkerDerhjemme, der er Københavns Kommunes to tilbud særligt målrettet børnefamilier, har i 2017 hjulpet 145 familier – det er 44 % flere end i 2016. Derudover har mere end 1.700 voksne borgere været i alkoholbehandling i 2017.

 

Men Københavns Kommune har mulighed for at hjælpe langt flere. Derfor opfordrer vi alle voksne til at gribe ind, når de får mistanke om alkoholproblemer i en børnefamilie.

Følg os på Følg os på Facebook Følg os på Twitter Følg os på LinkedIn